I Know What You Are Thinking

Met ‘I Know What You Are Thinking’ onderzoek ik de grens van neurowetenschap. Hoe ver gaat het controleren van ons brein en waar ligt de grens als het gaat om ethiek.

Het lezen van het brein neemt een steeds grotere rol in ons dagelijks leven. Het wordt al op allerlei manieren toe gepast. Zo is er Neuromarketing en wordt het gebruikt als leugen detector. Maar hoe betrouwbaar zijn deze technieken, en zijn we straks nog wel verantwoordelijk voor ons gedrag? Er zijn veel vragen op dit gebied maar het lijkt erop alsof niemand zicht daar mee bezig houdt. Ga jij de controle verliezen?

 

I Know What You Are Thinking

With ‘I Know What You Are Doing’ I researched how far neuroscience should go. When do we go too far when it comes down the ethics?

Neuroscience is becoming more and more important in our daily life. It is applied in many different ways like neuromarketing and lie detectors. But how reliable are these technics and will we responsible for our acts when somebody else takes over our brain? There are still many unanswered questions but it seems nobody cares about the ethics when it comes down to our brain. Will you lose control?

 

Are we going to believe you over your brain?

"Your free will as you know it, is an illusion"

"Je denkt een eigen wil te hebben; dit is een illusie"

"These brain scanners enable me to read your mind predicting, explaining and determining your behaviour"

"Deze scanners geven mij de mogenlijkheid om jouw gedrag te voorspellen, te verklaren en te bepalen"

Will you lose control?

Ga jij de controle verliezen?